Wydrukuj tę stronę
Gru 09 2013

Trybsz

Początki miejscowości nie są dokładnie znane. Nie ma zapisków, które mogłyby potwierdzić datę powstania osady. Uczeni znaleźli dokumenty mówiące o miejscowości "Szenterzsebet" czyli Święta Elżbieta (z języka węgierskiego) z roku 1439 . Nie ma jednak pewności, że chodzi o Trybsz. Nie zachowały się także żadne dokumenty lokacyjne Trybsza, ani żadne informacje o zasadźcy czyli założycielu.

Przyjmuje się, że Trybsz został założony przez panów mieszkających na zamku w Niedzicy, których wioski tworzyły tzw. „klucz dunajecki”, w końcu XV lub na początku XVI w. Pierwsze zapiski pochodzą z roku 1567. Były to dokumenty sprzedaży wsi. W umowie sprzedaży Trybsz nosi nazwę Trepschya i Trepsia. W późniejszych dokumentach spotykana jest nazwa Ujterebes. Zasadniczą część Trybsza założyli osadnicy z Frydmana, wtedy już mocno spolszczonej wsi. Pod koniec XIX wieku w Trybszu znajdowało się 132 posesje, które zamieszkiwało 40 rodów. Trybsz był wsią przyjazną nie tylko przybyszom zza miedzy, ale i zza granicy. Przez wiele lat od utworzenia Trybsz jako parafia należał do Krempach, potem do Frydmana, a wreszcie w 1769 został samodzielna parafią. W 1779 roku przyłączono do niego Czarną Górę.

Przez wieś przeszło wiele epidemii cholery. Cmentarz ofiar znajduje się poza wsią – przy kapliczce „pod Wierbówką”

Czytany 3644 razy