×

Ostrzeżenie

Nie powiodło się załadowanie pliku XML

Zofia Mikicka

Zofia Mikicka

18 kwietnia 2015 r. na Zamku Dunajec w Niedzicy Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy świętowało jubileusz 10-lecia swojej działalności. Przyszli przedstawiciele Stowarzyszenia, włodarze gmin oraz beneficjenci którzy w przeciągu tych lat skorzystali z dofinansowań unijnych za pośrednictwem tej Lokalnej Grupy Działania. Podczas wydarzenia promowano w szczególności dokonania LGD z ostatnich lat tj. projekty jakie udało się zrealizować ze środków osi LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - podsumowane atrakcyjnie i przejrzyście w folderze informacyjnym pt. "LGD - jedno a daje tak wiele. Dobre praktyki w realizacji osi LEADER na obszarze gmin: Łapsze Niżne, Nowy Targ, Bukowina Tatrzańska". Wydarzenie jak i folder informacyjny jest zarazem zachętą do aktywnego sięgania po nowe środki unijne w ramach LEADER'a które LGD w całej Polsce powinny otrzymać już w I połowie 2016 r. Relację z uroczystości można obejrzeć w serwisie informacyjnym TV Podhale z dnia 21.04.2015 r. Wydanie foldera oraz organizacja jubileuszu 10-lecia działalności LGD było możliwe dzięki dofinansowaniu jakie uzyskaliśmy w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego PROW na lata 2007-2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

„Słownik gwary mieszkańców Derenku i ich potomków” to nasze najnowsze wydawnictwo jakie udało się stworzyć dzięki współpracy Stowarzyszenia Rozwoju Spisza i Okolicy z węgierską Loklaną Grupą Działania Borsod-Torna-Gömör Egyesület z siedzibą w miejscowości Edeleny.

Słownik na wstępie przedstawia rys historyczno-etnograficzny mieszkańców Derenku - węgierskiej wsi do której ok 300 lat temu w poszukiwaniu chleba przybyli mieszkańcy głównie z Jurgowa, Czarnej Góry, Białki Tatrzańskiej. Słownik zawiera zestaw około 1200 słów i wyrażeń gwarowych używanych przez Derenczan i ich potomków do dzisiaj! Obok brzmienia gwarowego zostało podane tłumaczenie polskie i węgierskie danego słowa. Słownik jest ciekawostką dla dialektologów i miłośników regionu Spisza i Podhala gdyż ukazuje niemal archaiczny język mieszkańców wspomnianych wsi, którzy nie mając kontaktu ze współczesnymi w Polsce zmianami gwary zachowali w swej mowie codziennej słownictwo sprzed wieków. Słownik pozwolił także zachować od zapomnienia ginącą już gwarę Derenczan ponieważ kolejne pokolenia ich potomków mieszkający na Węgrzech coraz rzadziej używają mowy przodków. Liczba stron 180.

Zachęcamy do zakupu słownika za pośrednictwem Stowarzyszenia Rozwoju Spisza i Okolicy, co pozwoli nam na zwrot kosztów związanych z naszym wkładem w jego wydanie, jakich nie mogliśmy uzyskać z dotacji unijnych.

Cena słownika z płytą CD to 30,00 zł brutto ( + 10,00 zł ewentualne koszty pakowania i przesyłki)

Zamówienia przyjmujemy osobiście w biurze LGD Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy: 34-442 Łapsze Niżne, ul. Jana Pawła II 63, tel./ fax: 18 334 11 44

BS w Bukowinie Tatrzańskiej nr: 07 8791 0009 0000 0007 8546 0001

OFERTA SPECJALNA – WAŻNA DO KOŃCA MARCA 2015 LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

Kupza pośrednictwem biura Stowarzyszenia Rozwoju Spisza i Okolicy „Słownik gwary mieszkańców Derenku i ich potomków” w cenie 30,00 zł*
a dostaniesz gratis jedną z naszych unikatowych książek do wyboru:
„Co wieś to inna pieśń – słownik gwary Bukówca Górnego w Wielkopolsce i regionu Spisza w Małopolsce”  lub „Tradycyjny strój ludowy na Spiszu”

*W cenę nie wliczono kosztów transportu, w przypadku zamówień z wysyłką pocztową należy doliczyć koszt pakowania i przesyłki 10,00 zł.

Współpraca wydawać by się mogło niemożliwa, okazała się strzałem w dziesiątkę przy wydaniu słownika gwary, którego promocja miała miejsce na Spiszu w Nowej Białej w dniu 14 grudnia 2014 r. oraz tydzień wcześniej w Bukówcu Górnym w Wielkopolsce.

Słownik Gwary Co wieś to inna pieśń – słownik gwary Bukówca Górnego w Wielkopolsce i regionu Spisza w Małopolsce powstał dzięki współpracy Stowarzyszenia Rozwoju Spisza i Okolicy z siedzibą w Łapszach Niżnych i Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania z siedzibą w Lesznie w ramach projketu pt. „Ocalić spiską i bukówiecką gwarę od zapomnienia”. Jest to praca zbiorowa regionalistów z Bukówca i Spisza (Julian Kowalczyk, Józef Majerczak, Elżbieta Łukuś, Jan Budz, Zofia Mikicka, Zofia Dragan, Barbara Dragan, Dominika Kubicka-Woźna), napisana pod okiem naukowców: Dr Artura Czesaka z UJ w Krakowie i Prof. dr hab. z UAM w Poznaniu.

Pomimo dzielącej grupy odległości i różnic kulturowych współpraca trwająca półtora roku układała się pomyślnie i już końcem listopada 2014 r. ukazał się słownik gwary pt. „Co wieś to inna pieśń”, który promowany był na terenie obu partnerskich LGD: 7 grudnia i 14 grudnia 2014 r.

Oba wydarzenia promujące, uświetniły występy gawędziarzy oraz zespołów regionalnych z Bukówca Górnego oraz ze Spisza. W tym miejscu jako organizatorzy i uczestnicy wydarzeń pragniemy podziękować w szczególności Zespołowi Ciardasie z Carnej Góry który promował Spisz na wydarzeniu w Bukówcu oraz zespołowi Honaj z Dursztyna, który wystąpił na scenie Centrum Kultury w Nowej Białej w dniu 14.12.2014. Ponadto jesteśmy bardzo wdzięczni naszym gościom z Bukówca Górnego, którzy swoimi występami ubogacili wydarzenie w Nowej Białej.

Dla tych z Państwa, którzy nie mogli uczestniczyć w tym wydarzeniu przedstawiamy poniżej fragment występu zespołu im. Anny Markiewicz z Bukówca Górnego.

 

Podziękowanie kierujemy także tym, którzy nagłośnili wydanie tej publikacji, która mamy nadzieję będzie niezwykłą pamiątką i skarbem dla przyszłych pokoleń. Dziękujemy: radiu Alex z Zakopanego, Serwisowi Góral info, Tygodnikowi Podhalańskiemu oraz lokalnej telewizji TV Podhale, w której serwisie informacyjnym można podejrzeć relację z wydarzenia w Nowej Białej.

Poniżej także zamieszczamy tę relację:

Wydanie publikacji wraz z jej promocją w Bukówcu Górnym i w Nowej Białej było możliwe dzieki dofinansowaniu jakie uzyskaliśmy w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy” objętego PROW na lata 2007-2013.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w Obszary Wiejskie.
  Publikacja zrealizowana przez Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy oraz Wielkopolską Loklaną Grupę Działania Kraina Lasów i Jezior w ramach projektu
pt. „Ocalić spiską i bukowiecką gwarę od zapomnienia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy”
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja zarządzająca PROW na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Co Wieś to inna pieśń - Zobacz Online

Prezentujemy wybrane filmy zrealizowane w ramach projektu współpracy pt. "Ocalić spiską i bukowiecką gwarę od zapomnienia" i dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wybrane filmy są tylko małym elementem realizacji projektu. Filmy na terenie Spisza zrealizowała na zlecenie Stowarzyszenia Rozwoju Spisza i Okolicy przez Studio Foto-Video Anna Górecka.

LOGA - proj wsp słownik